giỚi thiỆu

Chúng tôi hiểu rằng mỗi doanh nghiệp sẽ có những vấn đề khác nhau, dựa trên nhu cầu và quy mô của chính doanh nghiệp chúng tôi sẽ tạo ra các giải pháp bền vững và đặc biệt phù hợp với riêng doanh nghiệp của bạn. Khi đối mặt với thách thức, chúng ta sẽ tìm thấy con đường để cải thiện kinh doanh, đó luôn là cách chúng tôi tiếp cận vấn đề.

Chúng tôi đặt tầm quan trọng tối đa về tính chuyên nghiệp, tính toàn vẹn và tin tưởng. Tận tâm và chuyên nghiệp là nguyên tắc tối quan trọng khi làm việc của chúng tôi.

CHM Các dịch vụ cung cấp:

  • Cứutrợ hoạt động quản lý
  • Hoàn thiện dịch vụ tư vấn riêng biệt
  • Nhân sự và tuân thủ luật lao động
  • Marketing và PR
  • Thẩm định kinh doanh
  • Sức khỏe và an toàn
  • Luật  an toàn về vệ sinh thực phẩm quốc tế
  • Thực hiện các giải pháp chiến lược tạo sự khác biệt