Hoạt động tư vấn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn ngay từ khâu thiết kế đến giai đoạn hoạt động của dự án

Lĩnh vực hàng đầu của chúng tôi là tập trung triển khai hệ thống, dịch vụ khách hàng và thiết kế kỹ thuật quản lý. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp cụ thể và chi phí hiệu quả đối với thiết lập và quản lý lợi nhuận một cách chuyên nghiệp.

Chúng tôi cũng tiến hành đánh giá các chính sách và thực tiễn quản lý đồng thời đưa ra đánh giá kỹ thuật hiện có cũng như các dự án theo kế hoạch.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn:

    • Xác định nhu cầu đào tạo nhân viên của bạn
    • Đánh giá chất lượng dịch vụ
    • Cơ cấu lại các phòng ban
    • Hoạt động hướng dẫn tại Rooms Division và Thực phẩm & Đồ uống
    • Thiết kế và thực hiện các quy trình của công ty

Khả năng

- Đảm bảo chất lượng / Vận hành đánh giá: Chúng tôi có thể đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng từ việc tham quan địa điểm của bạn và thực hiện một báo cáo hoàn chỉnh.

- Thay đổi phương thức quản lý: Thực hiện một chiến lược thay đổi phương thức quản lý để nâng cấp việc định vị tài sản.

- Thiết kế các quy trình chuẩn: Chúng tôi có thể thiết kế và cung cấp cho bạn một quy trình hoạt động hoàn chỉnh áp dụng đặc biệt cho tổ chức của bạn .Thêm vào đó, việc thực hiện một quy trình chuẩn có thể nâng cao các tiêu chuẩn trong tổ chức của bạn và tăng năng suất.

- Kim chỉ nam cho khách sạn: Động lực thúc đẩy nhân viên, khảo sát nhân viên, tư vấn trong yêu cầu đào tạo nhân viên, đánh giá công việc, mục tiêu năng suất, hướng dẫn đánh giá hiệu quả, thay đổi phương thức quản lý, đánh giá về phong cách lãnh đạo và quản lý đa dạng.