Đào tạo và thực tập

 

CHM cung cấp một lựa chọn toàn diện về các chương trình đào tạo, cung cấp bởi những chuyên gia trong ngành công nghiệp khách sạn, những người được lựa chọn bởi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của họ.

Cung cấp đào tạo cho bạn nhiều hơn một nhân viên có thẩm quyền quản lý. Khi bạn cung cấp đào tạo cho nhân viên, bạn đang nói với họ rằng họ có giá trị, những gì họ làm là có giá trị và bạn muốn họ thành công.

Lợi ích

    • Áp nhân viên vào một quy trình hoạt động chuẩn
    • Xây dựng đội ngũ
    • Phát triển kế hoạch quản lý nhân sự toàn diện
    • Giảm thiểu chi phí tiền lương bằng sự phát triển của kỹ thuật và thủ tục liên quan đến nhân viên và lập kế hoạch quản lý
    • Các nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu đào tạo cụ thể và tất cả các chương trình đều được chuyển giao tại địa điểm được lựa chọn của doanh nghiệp

"Du lịch là ngành công nghiệp cần nhiều sự tiếp xúc với khách hàng hơn bất cứ ngành công nghiệp nào. Ngành yêu cầu mức độ cao về tính chuyên nghiệp và dịch vụ. Để đáp ứng những thách thức, những người hoạt động trong ngành phải là người được chuẩn bị toàn diện"

- Caribbean Tư vấn Quản lý Khách sạn -