Tái thiết lập hoạt động quản lý

Khi các nhà quản lý ra đi, đây là cơ hội để tận dụng lợi thế của một Giám đốc tạm thời hoặc một giám đốc dự án. Đây chính là thời gian có thể sử dụng để tối đa hóa hiệu quả hoạt động để đảm bảo rằng các nhân viên chính thức có thể xây dựng một nền tảng đúng đắn cho doanh nghiệp.

Mục tiêu và bản chất của dịch vụ này sẽ cho phép chúng ta xem xét các hoạt động và các nguồn lực khách quan và hiệu quả thường mang lại kết quả tuyệt vời một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến bất kỳ các mối quan hệ nhân viên thường trực. Chúng tôi sẽ thiết kế riêng một gói phần mềm cho phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn.

Lợi ích

  • Các hoạt động tiếp tục vận hành hiệu quả
  • Công ty của bạn có đủ thời gian để lựa chọn ứng viên phù hợp
  • Cung cấp “cặp mắt quản lý” với tầm nhìn mới
  • Cung cấp dịch vụ phù hợp
  • tham gia vào vấn đề nội bộ nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu hoạt động
  • Hoạt động trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn bao gồm cả trực tiếp hỗ trợ hoặc tư vấn giải pháp

Khả năng

- Tổ chức: Chúng tôi có thể mang lại một quan điểm cũng như một cách thức quản lý hoàn toàn mới với những cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp của bạn, cung cấp tầm nhìn và hướng phát triển đồng thời mang lại các cơ hội kinh doanh tích cực bằng cách linh hoạt kế hoạch hoạt động.

- Kinh nghiệm thực tiễn: Các chuyên gia quản lý cấp cao CHM có thể đánh giá hiệu suất, cung cấp thông tin chiến lược và hướng dẫn để nâng cao doanh thu và nâng cao lợi nhuận.

- Tư vấn / Huấn Luyện: Nếu bạn không tìm được những ứng viên phù hợp, chúng tôi có thể giúp bạn xác định trong lực lượng lao động hiện có của bạn các ứng cử viên có tiềm năng và thúc đẩy khả năng của họ để đạt được hiệu quả cao nhất.Ứng viên sẽ được truyền tải từ độ sâu của kiến thức, kinh nghiệm từ CHM và doanh nghiệp có thể đảm bảo bộ máy tổ chức cốt lõi của mình.